logo-pl

  fpk13

 

Korzyści leasingu leasingu nieruchomości:

  • Elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania wolnych środków finansowych dla przedsiębiorstw posiadających nieruchomości spełniające kryteria Property Lease Fund S.A.
  • Finansowanie rzeczywistej wartości rynkowej - nieruchomości dla celów podatkowych (poprzez transakcję leasingu finansowego zwrotnego, uaktualnimy wartość Twojej nieruchomości do rzeczywistej wartości rynkowej, co pozwoli na zastosowanie zwiększonej stawki amortyzacji np. z 1,5 % do 10 % w stosunku rocznym).
  • Skrócenie normatywnego okresu amortyzacji nieruchomości - koszt finansowania uwzględniający osłonę podatkową (odsetki + amortyzacja) zbliżony do kosztów finansowania bankowego.
  • Optymalizacja podatkowa – zaliczanie odsetek oraz amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów.
  • Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz dowolność w wykorzystaniu uzyskanych środków.
  • Zadłużenie wynikające z udzielenia leasingu finansowego oraz operacyjnego nie jest raportowane do BIK.

Powody zainteresowania leasingiem nieruchomosci

 kliknij na obrazek aby powiększyć

Plusy i minusy KREDYTU I LEASINGU na nabycie nieruchomości

Kredyt

Leasing

Plusy:
+
najniższa marża

+ brak ograniczeń co do minimalnej kwoty finansowania

Plusy:
+ dowolność w wykorzystaniu środków finansowych

+ atrakcyjna kwota finansowania; wysokość finansowania odnoszona jest do rzeczywistej wartości rynkowej danego aktywa, a nie do aktualnej wartości księgowej czy wysokości nakładów inwestycyjnych (jest możliwość uzyskania nadwyż-ki finansowej do dyspozycji klienta w przypadku refinansowania dotychczasowego zadłużenia)

+ bardziej efektywne wykorzystanie majątku, odzyskanie środków finansowych zamrożonych w aktywach, natychmiastowa poprawa płynności, brak ograniczeń czasowych dotyczących zakończenia inwestycji

+ długoterminowe finansowanie, stabilność i przewidywalność obciążeń finansowych w czasie umowy

+ możliwość długoterminowego finansowania kapitału obrotowego bez konieczności cyklicznego rolowania zadłużenia

+ ograniczenie obowiązków informacyjnych do niezbędnego minimum

Minusy:
– 
pieniądze z kredytu muszą być przeznaczone na konkretny cel

przy finansowaniu inwestycji ze środków własnych możliwość refinansowania kredytem występuje zazwyczaj w krótkim okresie po zakończeniu inwestycji

obowiązkowe jest przekazywanie do banku szczegółowych danych dotyczących inwestycji i kredytobiorcy w całym okresie finansowania

Minusy:
występowanie minimalnej kwoty finansowania
(np. w Property Lease Fund S.A. – 100 000 zł)

wysokość marży wyższa niż w kredycie

 

Zachęcamy do przeczytania ciekawego artykułu pt. "Leasing nieruchomości", który pochodzi z serwisu Comperia.pl

Tak naprawdę w leasing można wziąć niemal wszystko. Nieruchomość nie jest tutaj żadnym wyjątkiem – najpoważniejsze firmy leasingowe w swojej ofercie mają ten typ umów.

Czym cechuje się leasing nieruchomości? Schemat jest identyczny jak w przypadku np. leasingu pojazdów. Czyli leasingobiorca korzysta z nieruchomości zakupionej i udostępnianej mu przez leasingodawcę. Ten cały czas pozostaje jej właścicielem, i z tytułu użyczania leasingobiorcy swojej własności otrzymuje wynagrodzenie, w postaci wpłat początkowych, końcowych i rat. Po zakończeniu okresu leasingu korzystający może nabyć nieruchomość po preferencyjnej cenie. W przypadku leasingu nieruchomości czas, na jaki zawierana jest umowa, jest zazwyczaj wyższy niż np. w przypadku leasingu samochodu, i wynosi nawet kilkanaście lat.

Warto wspomnieć również istotną rzecz. Może być tak (a wręcz jest bardzo często), że dane przedsiębiorstwo sprzedaje należącą do siebie nieruchomość firmie leasingowej, i zawiera z nią umowę o dalsze korzystanie z budynku. To tzw. leasing zwrotny. W ten sposób uwalnia się „zamrożony” kapitał, i można przeznaczyć go np. na inwestycje, natomiast raty leasingowe uiszcza już z bieżących przychodów. Oczywiście w perspektywie czasu przedsiębiorstwo na leasingu traci w porównaniu do sytuacji gdyby nieruchomość cały czas była w jego posiadaniu, ale nie do przecenienia jest właśnie skorzystanie z takiej opcji leasingu i dostęp do środków pieniężnych wtedy, kiedy są one najbardziej potrzebne, np. na zakup niezbędnej maszyny. A zyskany dzięki niej kapitał może znacznie przewyższyć koszty leasingu.

A jakie dokładnie nieruchomości mogą być leasingowane? Gama jest bardzo szeroka, jako że tak naprawdę w leasing można wziąć niemal wszystko, jeśli tylko spotkają się potencjalni leasingobiorca i leasingodawca. Mogą to być budynki biurowe, hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne, lokale handlowe czy usługowe, specjalistyczne budynki typu szklarnia czy chłodnia, grunty...

Leasing nieruchomości to alternatywa dla kredytu w banku. W czym to wyjście przewyższa zadłużenie się w instytucji? Przede wszystkim dostępnością. Zdecydowanie nie jest tak, że banki hurraoptymistycznie wspierają wszystkie inicjatywy. Jak ktoś „mądry” kiedyś powiedział, bank udzieli ci kredytu dopiero wtedy, gdy przekonasz go, że nie potrzebujesz tych pieniędzy. Coś w tym jest – pamiętajmy, że w przypadku nieruchomości firm nie chodzi o budynki o wartości kilkuset tysięcy złotych, ale często kilkunastu/kilkudziesięciu milionów. Firma musi popisać się nie byle jaką zdolnością kredytową, aby się o taki kredyt pokusić. Tymczasem w przypadku leasingu jest dużo łatwiej – choćby dlatego, że nieruchomość należy do firmy leasingowej i zdecydowanie mniej problemu przysporzy jej sytuacja, gdy leasingobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań. Postępowanie bankowe i windykacyjne będzie dla kredytodawcy hipotecznego dużo bardziej uciążliwe, więc woli obwarować się wysokimi wymaganiami.

Nie do przeoczenia są też bardzo skomplikowane kwestie podatkowe, pod uwagę warto wziąć także horyzont czasowy przedsięwzięcia, oraz spróbować przeanalizować możliwe zmiany w firmie i jej otoczeniu na przestrzeni następnych kilkunastu lat.

A dokumenty potrzebne do zawarcia umowy leasingu i kredytu? W obu przypadkach podobne niezbędne „papierki” - m.in. umowa spółki, NIP, REGON, zestawienia zobowiązań, w tym wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego, wypis z rejestru gruntów, sprawozdania finansowe.

Źródło: Comperia.pl (16.08.2013r.)

Zapytaj o leasing nieruchomości

Szanowni Państwo!
Aby w szybki sposób zapytać o leasing nieruchomości zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Wszystkie pola są obowiązkowe.

Imię i nazwisko lub firma:

Nr NIP:

Numer telefonu kontaktowego:

Twój adres e-mail:

Rodzaj nieruchomości:

Wartość rynkowa nieruchomości:

Gotówka, którą chcę pozyskać:

Czy posiadasz operat szacunkowy nieruchomości?

Numer księgi wieczystej:

Rodzaj leasingu:

Zysk / strata za 2013:

Zysk / strata za 2014:

Okres leasingu:

Preferowana godzina kontaktu:

Możliwe jest załączenie wyceny nieruchomości lub zdjęć:

Uwagi:

Podane powyżej przez Państwa dane będą przetwarzane przez Property Lease Fund S.A. jedynie w celu nawiązania kontaktu z Państwem celem wykonania czynności, dla których wysyłacie Państwo zapytanie.

Copyright © 2015 Propert Lease Fund S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja Infinity MK