logo-pl

  fpk13

 

Historia

Poniżej przedstawiamy historię naszej spółki.
Wystarczy kliknąć na interesujący nas rok, aby zobaczyć historię z tego okresu.

Rok 2009

12.2009Podpisanie umowy spółki EUROGROUP Polska Sp. z. o.o.

Rok 2010

02.2010Wpis do KRS spółki EUROGROUP Polska Sp. z o.o.
12.2010Przystąpienie do programu "RZETELNA FIRMA" pod patronatem KRD.
02.2010 - 12.2010Budowa mobilnej sieci sprzedaży.

Rok 2011

01.2011Decyzja o zmianie modelu rozwoju spółki na system franczyzowy.
01.2011 - 05.2011Przygotowanie modelu franczyzowego (procesy, dokumentacja, struktury, rekrutacja, zarządzanie).
06.2011Pierwsze szkolenie dla nowych franczyzobiorców w Wągrowcu (woj. wielkopolskie).
07.2011Uruchomienie wewnętrznego intranetu.
07.2011 - 12.2011Dynamiczny rozwój sieci oddziałów (19 placówek).
10.2011Przyznanie prawa ochronnego przez Urząd Patentowy na znak słowno-graficzny Leasing-Experts.

Rok 2012

01.2012Uruchomienie systemu CRM.
01.2012Przystąpienie do Polskiej Organizacji Franczyzodawców.
06.2012Zmiana modelu oddziału Leasing-Experts (otwarcie indywidualnych stron www).
07.2012Zmiana nazwy z Eurogroup Polska Sp. z o.o. na Leasing-Experts Sp. z o.o.
09.2012Otrzymanie certyfikatu "Firma Wiarygodna Finansowo".
12.2012Przekształcenie w Spółę Akcyjną, podwyższenie kapitału zakładowego do 100 000zł.
12.2012Podjęcie decyzji o stałym wsparciu finansowym "Domu Małych Dzieci w Jaworze".

Rok 2013

01.2013Przygotowanie spółki do certyfikacji w programie "Firma Przyjazna Klientowi".
01.2013
 • Podpisanie umowy o współpracę ze spółką ABS Investment S.A. w zakresie doradztwa dot. wejścia spółki na alternatywny rynek papierów wartościowych New Connect.
 • Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leasing-Experts S.A. z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii "C".
02.2013
 • Otrzymanie certyfikatu "Firma Przyjazna Klientów" potwierdzający wysoką jakość obsługi Leasing-Experts S.A.
 • Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą rynku New Connect spółką "Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A." z Bielska Białej.
04.2013
 • Audyt sieci Leasing-Experts S.A. (45 oddziałów)
 • Przystąpienie do "Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych" z siedzibą w Warszawie.
06.2013
 • Podwyższenie kapitału zakładowe spółki do kwoty 180 000 zł
 • Powołanie 2 nowych członków rady nadzorczej
 • Zakup nieruchomości komercyjnej pod siedzibę spółki: ul.Prusa 38/22, Wrocław
07.2013Uchwała Zarzadu Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych w Warszawie o przyznaniu spółce Leasing-Experts S.A. statusu: EMITENT oraz o przyjęciu do depozytu 800 000 szt akcji serii "C"
08.2013
 • Uruchomienie nowego kanału sprzedaży "Franczyza w Biurach Rachunkowych"
 • Podpisanie strategicznej umowy o współpracę z największym pośrednikiem finansowym w Polsce spółką Open Finance S.A.
 • Podpisanie umowy o współpracę z Deutsche Bank PBC S.A.
09.2013
 • Uzyskanie dostępu do systemu EBI i ESPI.
 • Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect
 • Szkolenie kwartalne 70 oddziałów Leasing-Experts - Jachranka 19-21.09.2013r.
 • Uchwała zarządu GPW S.A. nr 1137/2013 z dnia 30.09.2013r. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Leasing-Experts S.A.
10.2013
 • Uzyskanie "Złotego Certyfikatu Rzetelności" w programie organizowanym przez Krajowy Rejestr Długów pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.
 • Uchwała Zarządu GPW S.A nr 1193/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki na rynku NewConnect.
 • Debiut spółki na alternatywnym rynku papierów wartościowych GPW S.A. (NewConnect)
11.2013Uruchomienie w ramach struktury Leasing-Experts S.A. Departamentu Leasingu Nieruchomości Komercyjnych oraz zatrudnienie Dyrektora Departamentu ds. Leasingu Nieruchomości Komercyjnych (Zbigniew Ligmann)
12.2013
 • Prezentacja spółki oraz udział w targach CAPITAL MAREKT SUMMIT - GPW S.A. 06.12.2013 r. Warszawa
 • Podpisanie umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego z kancelarią CHABASIEWICZKOWLASKA i partnerzy z Karakowa www.ck-legal.pl
 • Posiedzenie Rady Nadzorczej Leasing-Experts S.A. 13.12.2013 r. Wrocław

Rok 2014

01.2014
 • Realizacja 1000-cznej transakcji leasingowej w historii spółki Leasing-Experts S.A. (Transakcja zrealizowana przez 1 Oddział Leasing-Experts S.A. w Poznaniu)
 • Podpisanie umowy z Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidulanych www.sii.org.pl w celu realizacji pakietu działań wspierających komunikacje z inwestorami indywidualnymi dla Spółki w roku 2014.
 • Podjęcie przez Zarząd Spółki Uchwały nr1/2014 r. w sprawie emisji obligacji korporacyjnych do 1.200.000 zł w celu finansowania działalności funduszu leasingowego.
02.2014
 • Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały Zarządu z dnia 21.01.2014 roku dotyczącej emisji obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A
 • Podpisanie umowy ramowej z Domem Maklerskim INVISTA S.A. oraz IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w zakresie przeprowadzenia prywatnej oferty obligacji serii "A" i wprowadzenie ich do obrotu na rynku CATALYST.
 • Podpisanie umowy z Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. w sprawie prowadzenia animacji akcji spółki na rynku New Connect. Link do komunikatu GPW S.A.
 • Posiedzenie Rady Nadzorczej Leasing-Experts S.A. 20.02.2014 r. Wrocław
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Leasing-Experts S.A. 20.02.2014 r. Wrocław - link do komunikatu EPSI 11/2014
03.2014Uchwała Zarządu Spółki nr 1 z dnia 13.03.2014 r. w sprawie dokonania przydziału 1 071szt obligacji serii "A" o nominale 1000zł
05.2014
 • Uruchomienie nowego kanału dystrybucji produktów leasingowych dla Getin Leasing S.A.
 • Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 12.05.2014 w sprawie uruchomienia funduszu leasingowego.
 • Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 13.05.2014 r. w sprawie emisji obligacji serii "B"
 • Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 14.05.2014 w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych.
 • Uruchomienie pierwszej własnej transakcji leasingu nieruchomości.
 • Zakwalifikowanie Leasing-Experts S.A. do TOP 20 najlepszych pośredników funduszu leasingowego Getin Leasing S.A.
06.2014
 • Debiut spółki na rynku dłużnych papierów wartościowych GPW S.A. "Catalyst"
 • Podpisanie umowy o współpracy z IDEA Leasing S.A.
07.2014
 • Podpisanie umowy o współpracy z SIEMENS FINANCE Sp z .o.o.
 • Przekroczenie 100 mln zł sprzedaży produktów leasingowych.
08.2014
 • Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy za 2013r.
 • Wcześniejszy całkowity wykup obligacji serii "A"
 • Podpisanie umowy z NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
09.2014
 • Emisja obligacji serii "C"
 • Emisja obligacji serii "D"
 • Szkolenie kwartalne oddziałów Leasing-Experts S.A. Zakopane 19-21.09.2014r.
10.2014
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17.10.2014
 • Podpisanie dwóch umów leasingowych ze spółką PROGRESS II Sp. z o.o.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Leasing-Experts S.A. do kwoty 280.000,00 zł
11.2014
 • Przystąpienie do Związku Polskiego Leasingu
 • Udział w konferencji Profesjonalny Inwestor
 • Wypowiedzenie umowy Autoryzowanemu Doradcy – Beskiedzkie Biuro Consultingowe S.A.
12.2014
 • Emisja i przydział obligacji serii E
 • Powołanie Pana Zbigniewa Ligmann na Członka Zarządu spółki
 • Wypłata odsetek od obligacji serii B, C i D
 • Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą – T&T Consulting Sp. z o.o.

Rok 2015

01.2015
 • Debiut obligacji serii C na rynku Catalyst
 • Szkolenie kwartalne oddziałów Leasing-Experts S.A. w Jadwisinie 15-17.01.2015
 • Pozytywna opina Rady Nadzorczej dotycząca wycofania spółki z NewConnect
 • Podpisanie umowy o współpracy z Raiffeisen Bank Polbank w zakresie produktów korporacyjnych
 • Zawarcie 5 umów franczyzowych na otwarcie oddziałów Leasing-Experts S.A.
02.2015
 • Zawarcie 5 umów franczyzowych na otwarcie oddziałów Leasing-Experts S.A.
03.2015
 • Zawarcie 5 umów franczyzowych na otwarcie oddziałów Leasing-Experts S.A.
 • Wypłata odsetek od obligacji serii B, C, D i E
 • Uchwała Zarządu w sprawie rozpoczęcia skupu obligacji własnych
04.2015
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
05.2015
 • Otwarcie 2 oddziałów franczyzowych
06.2015
 • Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015
 • Wypłata odsetek od 4 serii obligacji
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
07.2015
 • Zawarcie 3 umów leasingu nieruchomości
 • Złożenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego
 • Pozyskanie kapitału na rozwój przez spółkę zależną

 

Copyright © 2015 Propert Lease Fund S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja Infinity MK