logo-pl

  fpk13

 

Rada Nadzorcza

Michał Damek - Członek Rady Nadzorczej (kliknij aby rozwinąć)

Michał Damek jest aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od sektora NGO. W 2007 roku został wybrany Przewodniczącym Rady Fundacji Studentów i Absolwentów Prawa Dialectica, a po dwóch latach Prezesem Zarządu, gdzie nadzorował działania podmiotu w zakresie integracji środowiska prawniczego. Przez 10 lat odpowiadał za sprawny przepływ informacji pomiędzy studentami i absolwentami WPiA UJ, a kadrą uczelni oraz organizacjami studenckimi. Do 2014 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu Spółki lex.edu.pl sp. z o.o., świadczącej usługi doradztwa prawnego. Związany z branżą IT - brał udział we wdrożeniach wielu serwisów internetowych, koordynując pracę zespołów. Obecnie doradza zarządom spółek z grupy kapitałowej ABS Investment S.A. oraz kilkunastu innych spółek prawa handlowego. Członek Rad Nadzorczych spółek Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., SferaNET S.A., LS Tech-Homes S.A. oraz Property Lease Fund S.A., gdzie pełni funkcję Przewodniczącego.

W okresie ostatnich trzech lat Pan Michał Damek był członkiem organów zarządzających w Spółce lex.edu.pl sp. z o.o. oraz nadzorczych w spółkach Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., SferaNET S.A., LS Tech-Homes S.A. oraz Property Lease Fund S.A., a także wspólnikiem w Spółce lex.edu.pl sp. z o.o. Pan Michał Damek nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też działalności konkurencyjnej również jako wspólnik konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członek organu spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Michał Damek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Damek sprawował funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Jakub Droździok - Członek Rady Nadzorczej (kliknij aby rozwinąć)

Jakub Droździok, jest ekonomistom, absolwentem Wydziału Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od pracy na stanowisku Project Managera. Od 5 lat związany z biznesem, głównie w branży leasingowej, ale również doradczej. W dotychczasowej pracy zajmował się tworzeniem sieci sprzedaży, zarządzaniem ludźmi, jak również tworzeniem procesów i procedur na potrzeby organizacji. Członek Zarządu dwóch spółek, działających w branży finansowo-doradczej.

W okresie ostatnich 3 lat Pan Jakub Droździok jest wspólnikiem oraz pełni funkcie Prezesa Zarządu w spółce INVENTORY EXPERTS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto jest wspólnikiem oraz pełni funkcie Członka Zarządu w spółce LEASING-EXPERTS DIRECT SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu. Jest też wspólnikiem w spółce AIRCRAFT LEASE POLAND SP Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu

Pan Jakub Droździok nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Zbigniew Ligmann - Członek Rady Nadzorczej (kliknij aby rozwinąć)

Zbigniew Ligmann, posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. Ostatnie lata pełnił funkcję Członka Zarządu w Property Lease Fund S.A., gdzie wcześniej jako Dyrektor Departamentu Leasingu Nieruchomości kompleksowo przygotował i wprowadził na rynek produkt leasingu nieruchomości.

W 1982 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu ukończył studia na kierunku finansów i rachunkowości. W tym samym roku rozpoczął pracę w strukturach finansowych resortu MON w Warszawie, pełniąc funkcje specjalisty d/s finansowych, szefa działu finansów w organach MON.

W 1987 roku ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse - Wydział Planowania i Zarządzania.

W 2000 roku ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.

W 1994 roku, pełniąc jednocześnie funkcje w MON, został głównym księgowym i wiceprezesem d/s finansowych PPH Planeta Sp. z o.o. w Warszawie - branża budownictwa drogowego. W 1996 roku przeniósł się do Poznania i objął funkcję Prezesa Zarządu Trans-Leasing Sp. z o.o. (obecnie SGB Leasing) w Poznaniu, podejmując się dalszej organizacji podmiotu gospodarczego, rekrutacji zespołów ludzkich; zarządzania relacjami z klientami, zarządzania sprzedażą i umowami, problematyką prawną, zarządzania finansami, księgowością i kosztami; utrzymywania relacji z bankami, pozyskiwaniem źródeł finansowania. Przygotował i wprowadził Spółkę na polski rynek leasingu, a w 2005 roku doprowadził do wejścia Spółki w struktury Spółdzielczej Grupy Bankowej.

W okresie ostatnich 3 lat Pan Zbigniew Ligmann pełni funkcie Prezesa Zarządu w następujących spółkach: WINGS FINANCIAL PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; AIKON POZNAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; AIKON POZNAŃ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; AIKON FINANSE 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Ponad to zajmował stanowisko Członka Zarządu w spółce PROPERTY LEASE FUND SA z siedzibą we Wrocławiu

Pan Zbigniew Ligmann nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Bartosz Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej (kliknij aby rozwinąć)

Bartosz Pawłowski posiada wykształcenie średnie. Od 2011 roku zasiada na stanowisku Prezesa Zarządu spółki Ośrodek szkolenia kierowców OSKAR Sp. z o.o. Dodatkowo Pan Bartosz Pawłowski jest również Członkiem Zarządu spółki Oskar Investments Sp. z o.o.

Pan Bartosz Pawłowski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też działalności konkurencyjnej również jako wspólnik konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członek organu spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Bartosz Pawłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Piotr Kubica - Członek Rady Nadzorczej (kliknij aby rozwinąć)

Piotr Kubica jest absolwentem Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim oraz posiadaczem tytułu MBA. Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 6 lat w konsultingu. W chwili obecnej prowadzi niezależne projekty doradcze w dziedzinie rozwoju regionalnego, rozwoju i finansów przedsiębiorstw oraz rozwija oddział firmy Property Lease Fund S.A. – największego brokera w Polsce w dziedzinie leasingu. Do października 2011 był Kierownikiem Biura Rozwoju w Politechnice Warszawskiej. Biuro odpowiadało między innymi za zarządzanie kilkoma dużymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez Politechnikę Warszawską. Piotr współpracuje również ze Swiss Contribution Office (Przedstawicielstwem Szwajcarskim przy Ambasadzie Szwajcarii) w ramach realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jego zadania polegają między innymi na opracowaniu schematów grantowych na potrzeby programu, doradztwie dla dużych beneficjentów programu oraz współpracy z Instytucją Wdrażającą oraz Przedstawicielstwem Szwajcarskim w Polsce. Do czerwca 2009 był Dyrektorem ds. Operacyjnych (COO) w firmie KANTOR Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o. gdzie zarządzał m.in. ponad 15 projektami doradczymi głównie w obszarach: rozwoju regionalnego, przygotowywaniu realizacji projektów (w tym studiów wykonalności), a także podnoszenia efektywności energetycznej, ewaluacjach oraz badaniach głównie w sektorze infrastruktury. Głównymi klientami projektów były: ministerstwa, agencje państwowe, urzędy marszałkowskie, banki. W wykonywaniu zadań wykorzystywał umiejętności dotyczące budowania strategii, przygotowywania i zarządzania projektami, planowania biznesowego, modelowania finansowego i ekonomicznego oraz budowania narzędzi badawczych.
Przed dołączeniem do zespołu firmy KANTOR pracował dla firmy Investors in People Polska jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za negocjowanie kontraktu z IIP UK, budowanie struktury firmy, rozwój portfolio klientów.
Od stycznia 2003 do kwietnia 2004 pracował dla firmy ENTERPLAN jako ekspert w projekcie Krajowy Rozwój Eksportu (odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń dotyczących narzędzi rozwoju eksportu w regionach, rozwoju klastrów przemysłowych, opracowanie regionalnych strategii rozwoju eksportu – bliska współpraca z urzędami marszałkowskimi, agencjami rozwoju regionalnego, gminami, itp.) oraz jako ekspert w programie Gmina Przyjazna Inwestorowi, którego celem był rozwój potencjału gmin do przyciągania inwestycji na ich terenie (odpowiedzialny za tworzenie strategii przyciągania inwestora, wsparcie przygotowania planów promocji).

Wcześniej w firmie VOG Polska był odpowiedzialny jako Import Manager za zakupy i logistykę międzynarodową. Zarządzał kontaktami z dostawcami krajowymi oraz zagranicznymi. Odpowiadał za zapewnienie w kontakcie z Zespołem Sprzedaży optymalnego stanu produktów oraz za wdrażanie nowych projektów produktowych. W latach 2002 – 2006 prowadził działalność gospodarczą. Prowadzona firma była wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim włoskiego producenta wysokojakościowych produktów pończoszniczych.

W okresie ostatnich 3 lat Pan Piotr Kubica nie był wspólnikiem ani nie zasiadał w organach spółek prawa handlowego. Pan Piotr Kubica nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też działalności konkurencyjnej również jako wspólnik konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członek organu spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Piotr Kubica nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Propert Lease Fund S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja Infinity MK