logo-pl

  fpk13

 

Zarząd

zarzad

Marcin Pawłowski – Prezes Zarządu, ekonomista, od 15 lat związany z branżą finansową w Polsce oraz zagranicą.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Zarządzanie. Karierę rozpoczął w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. pełniąc funkcje w strukturach oddziałowych, regionalnych i projektowych jednostkach Banku w Poznaniu, Wrocławiu oraz Katowicach.

W 2003r. kontynuował naukę w The Institute of Bankers in Ireland w Dublinie.

W 2004r. roku rozpoczął pracę w centrali Banku Allied Irish Banks plc, gdzie uczestniczył we wdrożeniu projektu Sarbanes–Oxley* oraz pełnił funkcje w strukturach Departamentu Kredytów Hipotecznych.
W roku 2007 rozpoczął pracę dla Bank of Scotland/Halifax również w Dublinie, gdzie jako Buisness Analyst uczestniczył w projekcie łączenia funkcji biznesowych Bank of Scotland oraz Halifax Ireland. Posiadacz certyfikatów "Certification in Front Line Management oraz "Certifiaction in Banking Operation" zdobyte w "The Institute of Bankers in Ireland Dublin". Od 2007r. pracował dla centrali Telekomuniakcji Polskiej S.A. w Warszawie.
W latach 2009-2011 prcował dla centrali Europejskiego Funduszu Leasingowego we Wrocławiu. Od 2004 roku członek The Institute of Bankers in Ireland, The Institute of Internal Auditors, The Institute of Project Management.

Od 2012r. członek Stowrzyszenia Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu.

Wspiera finansowo Dom Małych Dzieci w Jaworze, zaopatrując ośrodek w środki finansowe oraz żywność.

*Sarbanes-Oxley Act - amerykańska ustawa z 2002 roku, której celem jest odbudowa zaufania inwestorów do spółek publicznych - po bankructwie Enronu i WordCom - przez zaostrzenie wobec spółek giełdowych wymagań dotyczących kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową.

Copyright © 2015 Propert Lease Fund S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja Infinity MK