logo-pl

  fpk13

 

Leasing finansowy

Leasing finansowy najczęściej dotyczy zakupu nieruchomości wraz z gruntem której klient nie jest właścicielem. (Podobny produkt do kredytu bankowego na zakup nieruchomości) Property Lease Fund S.A. wymaga od klienta posiadania min: 30 % wartości rynkowej nieruchomości (własnych środków) jako udział własny klienta.

Etapy transakcji

 1. Klient wskazuje nieruchomość którą chce nabyć.
 2. Klient składa Wniosek leasingowy wraz z wymaganymi dokumentami w tym dokumenty dotyczące nieruchomości.
 3. Analiza kredytowa (ekonomiczno-finansowa) klienta oraz analiza ryzyka na nieruchomości.
 4. Złożenie oferty dla Klienta.
 5. Ustalenie warunków Umowy.
 6. Przygotowanie wszelkich dokumentów do Umowy.
 7. Podpisanie Umowy Leasingowej w formie aktu notarialnego.
 8. Klient wpłaca na rachunek bankowy Property Lease Fund S.A. udział własny (min 30% wartości nieruchomości) plus inne wynikające z warunków Umowy opłaty.
 9. Fundusz leasingowy kupuje nieruchomość od osoby lub podmiotu który jest właścicielem nieruchomości (akt notarialny).
 10. Property Lease Fund S.A. oddaje zakupioną nieruchomość leasingobiorcy w użytkowanie na określony w umowie termin.
 11. Klient spłaca raty leasingowe wg ustalonego harmonogramu.
 12. Spłata ostatniej raty leasingowej i zwrotne przeniesienie prawa własności (akt notarialny) nieruchomości na klienta.


Leasing finansowy (zwrotny)

Leasing finansowy (zwrotny) jest najczęściej spotykaną transakcją leasingu nieruchomości. Produkt jest skierowany dla podmiotów posiadających już nieruchomość, a zamierzających uwolnić zamrożone środki finansowe (gotówkę). Fundusz leasingowy nabywa od klienta (leasingobiorcy) nieruchomość a następnie wypłaca na rachunek bankowy leasingobiorcy od 40% do 60 % wartości rynkowej nabytej nieruchomości. Klient na podstawie podpisanej umowy leasingowej spłaca w comiesięcznych ratach kapitał + odsetki na rzecz funduszu leasingowego Property Lease Fund S.A.

Po spłacie ostatniej raty następuje zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości na klienta (leasingobiorcę).

 

Etapy transakcji

 1. Klient posiada nieruchomość i potrzebuje gotówki
 2. Klient składa Wniosek leasingowy wraz z wymaganymi dokumentami w tym dokumenty dotyczące nieruchomości (zdjęcia nieruchomości, operat szacunkowy)
 3. Analiza kredytowa (ekonomiczno-finansowa) klienta oraz analiza ryzyka na nieruchomości (dokumenty finansowe za ostatni rok obrotowy oraz za ostatnie 3-9 miesięcy)
 4. Złożenie oferty Klientowi
 5. Ustalenie warunków Umowy
 6. Przygotowanie wszelkich dokumentów do Umowy
 7. Podpisanie Umowy Leasingowej w formie aktu notarialnego
 8. Podpisanie Umowy zakupu nieruchomości od klienta w formie aktu notarialnego.
 9. Property Lease Fund SA. wypłaca na rachunek klienta do 60 % wartości rynkowej nieruchomości
 10. Klient spłaca comiesięczne raty leasingowe wg wcześniej ustalonego harmonogramu
 11. Spłata ostatniej raty leasingowej i zwrotne przeniesienie prawa własności (akt notarialny) prawo własności nieruchomości przenoszone jest aktem notarialnym z powrotem na klienta.

Copyright © 2015 Propert Lease Fund S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja Infinity MK