logo-pl

  fpk13

 

Relacje Inwestorskie

Property Lease Fund S.A. to fundusz, który jako jedyny w Polsce specjalizuje się w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych o wartości transakcji do 5 mln zł.  Opieramy swoją działalność na indywidualnym podejściu do klienta i doświadczonej kadrze.

Firma powstała w 2010 r., od października 2013 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect. Spółka jest także emitentem obligacji – do tej pory wyemitowała papiery o łącznej wartości 10,57 mln zł. Pierwsza wyemitowana seria obligacji o wartości 1,07 mln zł została przedterminowo wykupiona przez spółkę. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst. Głównym akcjonariuszem spółki jest Marcin Pawłowski.

Copyright © 2015 Propert Lease Fund S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja Infinity MK