logo-pl

  fpk13

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie z 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 09:30. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Pawła Żmudy-Trzebiatowskiego, ul. Pułaskiego 28/3, 60-607 Poznań.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

Walne Zgromadzenie z 31 lipca 2017 r.

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 lipca 2017 r. na godz. 09:00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Pawła Żmudy-Trzebiatowskiego, ul. Pułaskiego 28/3, 60-101 Poznań.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok.
16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

Walne Zgromadzenie z 23 września 2016

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 września 2016 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Lothus, ul. Wita Stwosza 22/23, 50-148 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

Walne Zgromadzenie z 28 czerwca 2016

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2016 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Lothus, ul. Wita Stwosza 22/23, 50-148 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2015 rok.
14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

Walne Zgromadzenie z 30 czerwca 2015

Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu.

Walne Zgromadzenie z 27 kwietnia 2015

Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 kwietnia 2015 roku na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu.

Walne Zgromadzenie z 17 października 2014

Zarząd spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje iż w dniu 25 września 2014 roku otrzymał żądanie od Marcina Pawłowskiego - Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 października 2014 roku.
Żądanie zawierało projekty uchwał.
Treść żądania znajduje się w załączniku do raportu.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W załączeniu Zarząd przekazuje zaktualizowaną, pełną treść ogłoszenia.

Załączniki:
LEX_projekty_uchwal-zmiana.pdf rozmiar: 1562.9 kB
LEX_Akcjonariusz_wniosek_zmiana.pdf rozmiar: 830.8 kB
LEX_ogloszenie_o_zwolaniu-zmiana.pdf rozmiar: 1430.9 kB
opinia-ac.pdf rozmiar: 4680 kB
opinia-zarzadu.pdf rozmiar: 1015 kB
wycena-ac.pdf rozmiar: 980 kB

Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 października 2014 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu.

Walne Zgromadzenie z 30 czerwca 2014

Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Analiza Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 rok
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 

Copyright © 2015 Propert Lease Fund S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja Infinity MK